Vận chuyển nấm đông cô khô từ Huyện Phú Lộc đi Bồ Đào Nha